košík registráciaprihlásenie

Výmena výrobku

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Výmena výrobku

Výmenu výrobku možete realizovať do 30 dní od dňa kedy ste zásielku prevzali. Požiadavka na výmenu po tejto lehote nebude našou spoločnosťou akceptovaná. Výmena výrobku za iný výrobok z našich kolekcií je bezplatná. V prípade však keď žijete mimo EU, musíte znášať náklady spojené s vyclením tovaru a iné súvisiace poplatky. Ďalej pri výmene výrobku znášate náklady na spätné zaslanie výrobku ktorý Vám bol doručený a náklady na opätovné doručenie iného výrobku.
 
V prípade, ak vymieňate jeden výrobok za iný, tak v podstate vymeníte svôj výrobok za dobropis, ktorý bude pripísaný na Vaše konto klienta a následne si zakúpite nový výrobok na úhradu ktorého použijete Váš dobropis.
 
Zaslanie nového výrobku je však podmienené vrátením výrobku o ktorý nemáte záujem. Všetky výrobky musia byť zaslané naspäť v originálnom balení, aby sme mali istotu, že budú počas prepravy dostatočne chránené pred poškodením. Ďalej  musia byť výrobky vrátené so všetkými originálnymi označeniami a v pôvodnom stave. Výrobok/ky je potrebné doručiť na adresu :
 
AMANDARI, s.r.o., Vajnorská 98/J, 83103 Bratislava, Slovenská republika.
 
Spätné zásielky ktoré nám budú doručené v poškodenom balení alebo s chýbajúcimi označeniami nebudú mocť byť našou spoločnosťou uznané ako spôsobilé na výmenu a budú zaslané naspäť odosielateľovi.