košík registráciaprihlásenie

Vrátenie výrobku

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Vrátenie výrobku

Vrátiť výrobok je nutné do 14 dní odo dňa kedy ste zásielku prevzali. Výrobok vrátený po tejto lehote spoločnosť AMANDARI, s.r.o. nemôže akceptovať ako platné vrátenie výrobku a bude zaslaný naspäť odosielateľovi.
 
V prípade vrátenia výrobku, Vám bude kúpna cena výrobku vrátená na Vašu kreditnú kartu, ktorou bol výrobok pri kúpe zaplatený alebo sa hodnota Vášho nákupu pripíše vo forme dobropisu na Vaše konto klienta. avšak bez nákladov na dopravu (s výnimkou reklamácií súvisiach s poškodeným alebo chybným výrobkom).
 
Výrobok/ky je potrebné doručiť na adresu :
 
AMANDARI, s.r.o., Vajnorská 98/J, 83103 Bratislava, Slovenská republika.
 
Všetky výrobky musia byť zaslané naspäť v originálnom balení, aby sme mali istotu, že budú počas prepravy dostatočne chránené pred poškodením. Ďalej musia byť výrobky vrátené so všetkými  originálnymi označeniami. Spätné zásielky ktoré nám budú doručené v poškodenom balení alebo s chýbajúcimi označeniami nebudú mocť byť našou spoločnosťou uznané ako riadne vrátenie tovaru a budú zaslané naspäť odosielateľovi.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že može trvať až 10 dní pokým sa vrátená platba objaví na Vašom účte. Táto lehota sa može výrazne meniť v závislosti od banky ktorá platobnú kartu vydala a spoločnosť Amandari nemá na tieto lehoty žiaden vplyv.