košík registráciaprihlásenie

Vaše práva

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Vaše práva

V zmysle zákona máte právo na :
  • aby každý výrobok, ktorý si objednáte prostredníctvom našej stránky bol v zodpovedajúcej kvalite, aby bol vhodný na účel na ktorý bol našou spoločnosťou určený a aby zodpovedal definícii a popisu ktorý naša stránka k nemu uverejnila,
  • reklamáciu alebo vrátenie tovaru v zmysle nášho reklamačného poriadku,
  • zrušenie vašej objednávky v zmysle nášho reklamačného poriadku.