košík registráciaprihlásenie

Vaša aktivita

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Vaša aktivita

Súhlasíte s tým, že budete osobne zodpovedný za vaše využívanie našej stránky a za všetku komunikáciu ktorá bude prebiehať z vašej strany smerom k nám. Ak zistíme, že ste sa teraz alebo v minulosti zúčastnili zakázaných aktivít v zmysle našich OP, sme oprávnený zamedziť Vám ďalší prístup na našu internetovú stránku a to na dočasnom alebo trvalom základe.