košík registráciaprihlásenie

Stránky tretích osôb

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Stránky tretích osôb

Na našej stránke sa môžu objavovať odkazy na internetové stránky tretích osôb, vrátane reklamy. AMANDARI nepreveruje všetky tieto stránky a tým ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich obsah a taktiež nezodpovedá za reklamu, výrobky alebo služby ponúkané týmito stránkami.

Marketing a ochrana osobných údajov
Klient dobrovolným udaním/zaslaním emailovej adresy, mena prípadne telefónneho čísla súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti  AMANDARI, s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.