košík registráciaprihlásenie

Storno

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Storno

Keď žijete v rámci EU máte na základe medzinárodného dohovoru "Consumer Protection Regulation 2000 (DSR)” nárok na storno svojej objednávky za podmienky, že nám Váš úmysel - stornovať objednávku, oznámite do 7 dní odo dňa kedy ste prevzali dodaný výrobok a to písomne na náš mail amandari@amandari.sk.

Na základe takto stornovanej objednávky Vám vrátime uhradenú sumu za Vašu objednávku a to v plnej výške vrátane nákladov na dopravu do 30 dní odo dňa kedy sme obdržali Vaše písomné oznámie o storne objednávky. Podmienkou je však aj vrátenie zaslaného výrobku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade zaslania výrobku naspäť znášate náklady na dopravu vy.

Výrobok/ky je potrebné doručiť na adresu : AMANDARI s.r.o. , Vajnorská 98/J 83103 Bratislava, Slovenská republika.

Všetky výrobky musia byť zaslané naspäť v originálnom balení, aby sme mali istotu, že budú počas prepravy dostatočne chránené pred poškodením. Ďalej  musia byť výrobky vrátené so všetkými originálnymi označeniami v pôvodnom stave a z krajiny do ktorej boli našou spoločnosťou doručené. Spätné zásielky ktoré nám budú doručené v poškodenom balení alebo s chýbajúcimi označeniami nebudú mocť byť našou spoločnosťou uznané ako riadne storno a budú zaslané naspäť odosielateľovi.
 
Dovoľujeme si Vám odporučiť, aby ste spätnú zásielku poistili vzhľadom na skutočnosť, že do momentu kedy nám bude výrobok doručený zodpovedáte za neho v plnom rozsahu vy. Ponechajte si taktiež doklad o odoslaní zásielky pre prípad, že by zásielka nebola doručená alebo by vznikol problém s jej doručením.
 
Prosím pošlite nám obratom mail v prípade, ak obdržíte výrobok bez originálneho AMANDARI označenia na email: eshop@amandari.sk.