košík registráciaprihlásenie

Rozhodné právo

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Rozhodné právo

Všetky obchodné a iné vzťahy vznikajúce v dôsledku prevádzky tejto stránky podliehajú jurisdikcii zákonov platných v Slovenskej republike. V prípade súdneho sporu je pre jeho riešenie príslušný súd so sídlom v Slovenskej republike.
 
Všetky ustanovenia našich VOP sú v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike.