košík registráciaprihlásenie

Reklamácia

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Reklamácia

Všetky naše výrobky pred zaslaním klientovi podliehajú prísnej kontrole kvality a sú odskúšané. V prípade, ak by Vám však nepriek tomu bol dodaný výrobok ktorý vykazuje vady prosím kontaktujte nás bezodkladne na email amandari@amandari.sk.
 
Výrobok sa považuje je za vadný v prípade, ak ste ho dostali viditeľne poškodený alebo ak sa v priebehu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia výrobku na ňom objavili skryté vady. V prípade, ak však bude výrobok mechanicky poškodený nevhodným používaním alebo manipuláciou, toto nie je možné považovať za vadu výrobku ktorú si možete uplatniť v rámci reklamácie.
 
Prioritne Vám v prípade vadného tovaru ponúkame opravu výrobku. V prípade, ak daný výrobok nie je možné opraviť prípadne nahradiť iným dostanete od nás vrátenú plnú výšku kúpnej ceny vrátane nákladov na prepravu vadného výrobku.
 
V prípade záujmu o opravu poškodeného výrobku mimo nároku na reklamáciu nás prosím kontaktujte na emaile: eshop@amandari.sk.