košík registráciaprihlásenie

Podmienky zadania objednávky

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Podmienky zadania objednávky

Používanie internetovej stránky AMANDARI a s tým spojených služieb je podmienené akceptovaním týchto Obchodných podmienok a iných pravidiel zverejnených na našej stránke (ďalej len "OP”). Prosím prečítajte si naše OP podrobne predtým ako uskutočníte objednávku na www.amandari.sk. Odporúčame vám, aby ste si odložili kópiu našich OP pre prípad potreby.

AMANDARI je obchodný názov spoločnosti AMANDARI, s.r.o., spoločnosti ktorá je registrovaná v Slovenskej republike pod IČO-m : 36 680 176. Naša adresa podľa výpisu z Obchodného registra je : Porubského 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, adresa nášho showroomu je: Vajnorská 98/J,  Bratislava. Naše identifikačné číslo na platcu DPH je SK 202 22 599 43.

Prosíme aby ste venovali svoju pozornosť našim podmienkam v súvislosti s  objednávkami realizovanými na našej stránke v zmysle našich OP a podmienok na ochranu osobných údajov. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov pre platnú registráciu je nevyhnutný súhlas vašich rodičov alebo zákonných zástupcov. Vyhradzujeme si však právo akceptovať objednávky iba od užívateľov stránky ktorý dosiahli vek 18 rokov.
 
Je možné, že z času na čas príde k zmene týchto OP. Prosíme preto aby ste im venovali pozornosť a priebežne si naše OP prečítali. V prípade, ak by ste nesúhlasili s niektorou z našich podmienok prosíme, aby ste prestali používať našu stránku. Všetky zmeny OP ktoré uskutočníme po tom čo ste už spravili platnú objednávku nebudú mať na túto objednávku vplyv, jedine ak by sa jednalo o zmeny v zmysle zákona.
 

Podmienky pre zadanie objednávky


Na to aby ste mohli zadať platnú objednávku na našej stránke budete požiadaný poskytnúť vaše osobné údaje. Ste povinný poskytnúť vaše skutočné meno, telefónne číslo, mailovú adresu a iné požadované informácie podľa formulára. Ďalej budete požiadaný poskytnúť platobné detaily za ktorých správnosť a pravdivosť zodpovedáte. Zároveň musíte potvrdiť, že vy ste osoba ktorá je oprávnená tieto informácie poskytovať a používať.

Táto stránka je určená tým, ktorý akceptujú OP a bola im vydaná kreditná/debetná karta bankou ktorú AMANDARI , s.r.o. akceptuje a ktorá autorizuje AMANDARI na to aby požiadala o prevedenie platby a túto transakciu aj vykonala.

V prípade, ak urobíte platnú objednávku automaticky oprávnite AMANDARI na to, aby v prípade kedy to považuje za nevyhnutné, požiadala o doplňujúce informácie o vás od vás alebo od tretej strany, zahŕňajúc informácie o čísle vašej kreditnej karty alebo kreditných záznamoch slúžiacich na to aby bolo možné overiť vašu identitu a schváliť vaše kreditnú/debetnú kartu, požadovať prípadnú dodatočnú autorizáciu pre vašu kartu alebo požadovať dodatočnú autorizáciu pri vašej objednávke.

Pre ďalšie informácie o spôsobe použitia a ochrane vašich osobných údajov si pozrite "Ochrana osobných údajov”.