košík registráciaprihlásenie

Komerčné využitie

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Komerčné využitie

Táto stránka slúži pre Vaše osobné potreby a nie je určená na komerčné využitie pre iné subjekty. Nie je povolené meniť, kopírovať, distribuovať, reprodukovať, licencovať, zverejňovať, predávať obsah alebo služby ponúkané touto stránkou. Nie je povolené využívať túto stránku, alebo jej obsah alebo akúkoľvek jej súčasť na komerčné účely, zahŕňajúce reklamu a akékoľvek derivácie reklamy vašej stránky.