košík registráciaprihlásenie

Akceptácia objednávky

Objednávky
Podmienky zadania objednávky
Cenová politika
Akceptácia objednávky
Platba
Komerčné využitie
Vaša aktivita
Stránky tretích osôb
Vaše práva
Rozhodné právo

Storno
Výmena výrobku
Vrátenie výrobku
Reklamácia
Farby
Katalógy na stiahnutie

Akceptácia objednávky

V momente keď ste si vybrali Tovar a Vaša objednávka bola zadaná do nášho systému, obdržíte od nás mail zahŕňajúci podrobnosti vašej objednávky. Tento mail nie je možné považovať za akceptáciu Vašej objednávky, tento mail je len potvrdením, že sme Vašu objednávku zaregistrovali.
 
Stornovať Vašu objednávku môžete do momentu kým naplnenie zmluvy medzi Vami a AMANDARI nebude realizované, tj do momentu, kým neobdržíte potvrdzujúci mail z našej strany, že objednaný Tovar bol odoslaný. Každý realizovaný predaj z našej stránky sa považuje za obchod uzatvorený v Bratislave, Slovenskej republike. Za záväzný jazyk zmluvy v prípade odchýlok sa považuje slovenský jazyk.
 
Vyhradzujeme si právo neakceptovať Vašu objednávku v prípade, kedy napr., nie je možné získať autorizáciu platby, v prípade kedy uvedený Tovar nie je možné vyviezť do krajiny ktorú ste zadali ako miesto určenia, v prípade kedy Tovar už nie je na sklade alebo v prípade keď dodatočne zistíme, že Tovar ponúkaný na našej stránke vykazuje vady ktoré nie sú v súlade s jeho riadnym užívaním alebo ak ste nesplnili podmienky ktoré máme stanovené našimi všeobecnými obchodnými podmienkami.